Tagarchief: Ernst Jansen Steur

Bescherming, van wie?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft met neuroloog Ernst Jansen Steur afspraken gemaakt over de uitschrijving als arts uit het BIG-register, in ruil voor het afzien van een tuchtklacht. Dat is trouwens niet de enige arts; ook met andere zorgverleners zijn blijkbaar overeenkomsten gesloten.

Een toezichthoudend orgaan dat zich in een onderhandelingssituatie manoeuvreert door een deal met een arts te sluiten? Een arts, die regels overtreedt en belangen van patiënten schaadt. Dat is code oranje! Onderhandelen wil zeggen dat er partijen met tegengestelde belangen zijn. In zo’n situatie is er nooit sprake van onpartijdig oordelen. En laat dat nu juist de taak van de inspectie zijn! Tenminste, als het klopt wat er op haar website staat.
   
De inspectie moet toezicht houden op de zorg. Dat betekent bescherming. Maar wiens bescherming had de inspectie eigenlijk voor ogen, toen zij afspraken maakte met de neuroloog? Was dat het bijstaan van patiënten die willoos aan deze man waren overgeleverd? Of van een arts die jarenlang opzettelijk verkeerde diagnoses stelde en mogelijk onnodig hersenoperaties uitvoerde?