De kou lijkt uit de lucht

De gemeenteraad is donderdagavond 9 februari tijdens de Politieke Markt eensgezind in zijn mening meer vat te willen krijgen op de Floriade. Dat geldt onder meer voor de planning, de gebiedsvisie en de communicatie.

Planning
De raad is kritisch over de planning. Jan Lems (D66) wil graag een concreet overzicht van wat wanneer gaat gebeuren. De SP sluit zich daarbij aan. Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) vindt dat er mijlpalen nodig zijn om überhaupt te kunnen plannen. “Mijlpalen, daar worden we  warm van”, zegt John van der Pauw (PvdA). “Wat voor het College en de ambtenaren vanzelfsprekend is, is dat voor de raad niet”, merkt Miranda Joziasse (VVD) op. “Ik heb behoefte aan een planning om er voor mezelf meer vat op te krijgen. Daarover wil ik met u afspraken maken.”
In eerste instantie pareert wethouder Tjeerd Herrema de kritiek. Hij geeft toe dat de planning beter kan, maar vindt dat mijlpalen die op orde zijn niet allemaal vermeld hoeven te worden.  Marcel Benard (ChristenUnie) is stellig. Hij vindt dat de focus in de planning momenteel ligt op dat wat op kórte termijn nodig is. Benard wil echter het proces omgekeerd kunnen volgen: de logische stappen die gezet moeten worden vanaf het tijdstip van het evenement in 2022 tot nu, februari 2017. “Het is voor ons ingewikkeld en ik  hoop op iets meer inlevingsvermogen van de wethouder”, aldus Benard. Hij benadrukt dat het belangrijk is om in de planning aan te geven wat het kritieke pad is.

Het kritieke pad?
Als een activiteit op het kritieke pad ligt, betekent dit dat deze activiteit niet kan uitlopen zonder dat dit consequenties heeft voor de uiteindelijke deadline (2022).
Wethouder Herrema geeft toe dat de kritieke paden eerder vermeld moeten worden en dat er op gestuurd moet worden. “Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat deze niet overschreden worden”, aldus Herrema. Hij belooft dat een planning voor het hele proces eind februari aan de raad wordt voorgelegd.

Gebiedsvisie
Vervolgens vertelt Herrema dat een gebiedsvisie ontwikkeld moet worden. “Daarin staat bijvoorbeeld wat we willen met de wijk, zoals op hoog niveau duurzaamheid realiseren”, legt hij uit. Die gebiedsvisie is er nog niet en daarom is er een team aangesteld om hier vaart achter te zetten. Op de vraag van Miranda Joziasse (VVD) hoe zo’n gebiedsvisie zich verhoudt tot het bestemmingsplan, antwoordt de wethouder dat de visie eerst geformuleerd wordt voordat het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden. “Eerst is er een Masterplan, uitgewerkt in een bestemmingsplan, nu komt er ook nog een gebiedsvisie bij”, zegt Van der Heijden korzelig. “Dat alles is met de raad besproken”, antwoordt Herrema, “als het niet hoeft, dan hoor ik het wel.” Toon van Dijk (PVV) vraagt zich af of het realiseren van de stadswijk niet veel interessanter zou zijn zonder de Floriade. Volgens Van Dijk zitten “we nu met een zes maanden verlieslijdend evenement waar de risico’s op de burger worden afgewenteld”. Hij wil het College laten nadenken over géén Floriade en wél een stadswijk. Volgens het PVV-raadslid zouden dan alle stoplichten op groen staan.

Communicatie
Een ander belangrijk punt is dat de communicatie veel meer  aandacht moet krijgen. Herrema vindt dat de boodschap waarom dit evenement georganiseerd wordt meer naar voren moet komen. Eenduidigheid in de communicatie is daarbij belangrijk. Wat Marco de Kat (Leefbaar Almere) betreft mag de Floriade op de voorpagina van de website. “De informatie moet simpel zijn”, zegt hij, “want inwoners verzuipen nu in bepaald taalgebruik.”

Niet alleen de inwoners, ook de raadsleden struikelen geregeld over de taal. Dat blijkt als Joziasse vraagt waar het bomenplan te vinden is. In dat plan staat welke bomen blijven, welke verdwijnen en welke bomen en ander groen ervoor in de plaats komen. Herrema corrigeert haar en geeft aan dat het hier gaat over het groenplan. “Ik wil niet flauw doen”, zegt Lems, “maar op de site floriade.almere.nl staat toch echt dat het bómenplan in het laatste kwartaal van 2016 gereed is!”
Daarmee eindigt de vergadering,  waarbij de sfeer tussen wethouder en  gemeenteraad meer ontspannen lijkt dan tijdens andere bijeenkomsten. De kou lijkt uit de lucht.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.