Maandelijks archief: september 2016

Veel vragen raad over inmenging overheid in opvoeding

Donderdagavond 22 september reageren Hilda van Garderen (VVD)  en Roelie Bosch (ChristenUnie) tijdens de Politieke Markt op de plannen van het college om een bijeenkomst te organiseren met maatschappelijke organisaties, zoals Jeugdgezondheidszorg, Wijkteams, Jongerenwerk, Humanitas enzovoorts. Het doel van deze bijeenkomst is om met elkaar in gesprek te gaan over ieders bijdrage aan maatschappelijke gedrag van Almeerse kinderen. Bosch en Van Garderen kunnen zich niet vinden in deze opzet. Zij menen dat de gemeente zich bezig moet houden met haar primaire taken en niet direct met de opvoeding van kinderen.

Ook PVV, SP, Leefbaar Almere en CDA uiten hun twijfels over de inmenging van de overheid. René Dekker (AP/OPA) daarentegen vindt het goed dat de gemeente als tussenpersoon met instanties aan de slag gaat. “Waarom zou de kerk zich wel mogen bemoeien met de opvoeding? En de overheid niet?”, aldus Dekker. Rob van de Kamp (D66) is eveneens positief. Volgens hem gaat het hier niet om een inhoudelijke zaak, maar om een procesinterventie. Ook Leida Höhle (PvdA) denkt niet dat het de bedoeling is dat de gemeente zich actief met kinderen gaat bemoeien. Hilda van Garderen (VVD) vindt dat het erom gaat wie de bijeenkomst initieert. Zij benadrukt dat er wordt gesproken over ‘gewenst maatschappelijk gedrag’. “Ik ben verbaasd over het gemak waarmee hier overheen wordt gestapt. Gaat de overheid nu bepalen wat gewenst maatschappelijk gedrag is?”, vraagt Van Garderen.

Wethouder René Peeters (D66) is erg blij met het gesprek en juicht het debat in de raad toe. “Wij gaan ons als overheid op geen enkele wijze bemoeien met opvoeden. Maar we zijn wél verantwoordelijk voor het versterken van het opvoedkundig klimaat in de gezinnen”, vertelt hij. Volgens Peeters is de overheid een verbinder. “Dat betekent dat zij maatschappelijke instellingen uitnodigt en vervolgens het gesprek faciliteert.”
Aan het einde van de bijeenkomst zegt Bosch het debat “wel te willen voeren”. Van Garderen benadrukt dat het belangrijk is om dat te doen vóórdat de bijeenkomst met de maatschappelijke organisaties plaatsvindt. Dat lijkt Peeters logisch.

Wordt vervolgd.