Maandelijks archief: april 2016

Alwéér besloten

“Ik verzoek de tribune om de zaal te verlaten, want de vergadering over de Floriade zal in beslotenheid plaatsvinden”, zegt de voorzitter tijdens de Politieke Markt op 21 april.
Ik baal. Dit is nu al de tweede keer in korte tijd dat publiek en pers de meeting niet mogen bijwonen. Heb ik me daarvoor gehaast? Waarom stuurt de raad vooraf niet even een berichtje dat de vergadering besloten is? Dat was vorige week immers al bekend, zo blijkt uit de woorden van de voorzitter. In dit digitale tijdperk zijn er legio mogelijkheden om te communiceren. Waarom neemt de gemeente Vlissingen wel de moeite om haar burgers te informeren over een vergadering die in beslotenheid plaatsvindt, en gebeurt dat in Almere niet?  

Na ongeveer drie kwartier gaat de deur eindelijk weer open. Bij binnenkomst hoor ik wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) zeggen dat het de goede kant op gaat. Erwin Prins (SP) lijkt daar echter niet van overtuigd. Hij vraagt wat de uiterste datum is dat er nog gestopt kan worden met alle plannen rondom de Floriade. Herrema antwoordt dat dit 2018 is. Marcel Benard (ChristenUnie) vindt het belangrijk dat er een zorgvuldige planning komt en dat de raad niet vlak voor de zomer geconfronteerd wordt met besluiten die snel genomen moeten worden. Herrema zegt toe hiermee niet te wachten tot de laatste vergadering. Toon van Dijk (PVV) deelt de opmerking van de SP. “Als raad hebben we geen toestemming nodig om dat moment van stoppen te bepalen.”  Van Dijk kijkt zorgelijk en vervolgt: “Namens mijn fractie overweeg ik een aantal moties in te dienen. Dat heeft te maken met het feit dat ik tijdens de besloten vergadering van zojuist vele momenten van verbazing zag op het gezicht van de wethouder. Mogelijk is dit dossier bij hem niet in goede handen.”

Wordt vervolgd

Benauwd

“De raad vult zijn rol niet voldoende kritisch in. De Floriade is een groot project met een grote financiële impact. Laten we dat ook zo benoemen.” Aan het woord is Johan van der Kroef (CDA) tijdens de Politieke Markt op 14 april. In een kleine zaal, waarin publiek en pers dicht op elkaar geplakt zitten, vergadert de gemeenteraad opnieuw over de Floriade. De bijeenkomst is deels openbaar en deels besloten. Dat laatste met name als het gaat om onderhandelingen die op dit moment nog gevoerd worden.

Achterstanden
“De Floriade is de komende maanden een van de grote onderwerpen. Ik denk dat er al veel meer klaar is dan u op dit moment kunt zien”, zegt wethouder Tjeerd Herrema. De suggestie die vorige week gewekt werd alsof er grote achterstanden zouden zijn, vindt Herrema niet kloppen. “Er is het beeld dat we het privaat geld al binnengehaald zouden moeten hebben. Maar dat is juist de taak van de bv.” Volgens Marcel Benard (ChristenUnie) is het zaak om snel te starten met de bv. “Er is wel een achterstand”, merkt Toon van Dijk (PVV) op. “U had al lang met voorbereidende handelingen bezig moeten zijn. Uit het ondernemingsplan moet duidelijk worden welke strategie men gaat hanteren om private partijen aan te trekken.” Herrema antwoordt dat het plan er vóór de zomer zal liggen. “Echter”, zegt hij, “het ondernemingsplan is een product van de bv en niet van de gemeenteraad.” René Dekker (Almere Partij/OPA)  heeft gehoord dat er problemen zijn met de projectdirecteur en vraagt of er tijdelijke vervanging is als deze langdurig ziek blijft. Herrema bevestigt dit.

Verkeerde informatie
Ondanks de woorden van de wethouder, lijkt de raad niet gerustgesteld. Van Dijk vraagt zich zelfs hardop af of de Floriade bij deze wethouder wel in goede handen is.  Net als Van der Kroef vindt hij de Floriade een groot project, dat niet alleen over de Floriade gaat, maar ook over het inrichten van een deel van de stad. “We mogen niet achterover leunen”, zegt hij. Hij wil weten waarover de wethouder met jachthaven Haddock (die kan blijven) onderhandelt. “Ik heb even in het kadaster gekeken en daarin staat dat de grond gewoon van de haven is. Vorige week zei u echter dat verwervingspolitiek hierin geen rol speelt. U heeft verkeerde informatie gegeven!” De fractie wil weten of er een belemmering is als de gronden overgedragen worden aan de gemeente. Herrema geeft aan hierover in beslotenheid verder te praten.

Voor één keer eens
Marcel Benard (ChristenUnie) zegt blij te zijn dat de PVV de Floriade geagendeerd heeft. “Ik vind dit complimenten waard. Het is goed dat we erover spreken. Ik waardeer ook de opstelling van de PVV. Er wordt meegedacht hoe we van de Floriade een succes gaan maken.” John van der Pauw (PvdA) merkt op het voor één keer met de PVV eens te zijn.

Na een uur verlaten pers en publiek de zaal, omdat de raad in beslotenheid verder vergadert. Het is zo benauwd binnen dat ik bijna blij ben dat ik weg kan. Waarom vindt deze vergadering überhaupt plaats in zo’n kleine zaal? Er is amper plaats voor alle belangstellenden; sommigen moeten zelfs staan of op de grond zitten. En wat is de Floriade een ingewikkeld onderwerp. Hoe bereiden raadsleden zich eigenlijk voor op deze vergaderingen? Een mooie vraag voor volgende week…

Wethouder informeert raad onvoldoende over Floriade “Ik voel me een beetje beetgenomen”

Het is druk op 7 april tijdens de Politieke Markt. Onderwerp van gesprek is de Floriade in 2022, geagendeerd door de PVV, die zich grote zorgen maakt hierover. De fractie signaleert een gebrekkige communicatie over de voortgang van het proces en vraagt zich af of de raad wel genoeg geïnformeerd en geconsulteerd wordt. Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) wil hierover met de raad afspraken maken. “Mijn idee is om in een stoplichtrapportage twee keer per jaar te informeren. De eerste rapportage zal voor de zomer verschijnen.” Herrema hoort graag als er andere wensen zijn.

Onderhandelingen
De wethouder vertelt dat momenteel onderhandeld wordt met jachthaven Haddock (wordt ingepast in Floriade-terrein), camping Waterhout en restaurant Atlantis. “Ik heb goede hoop dat we er met het restaurant uitkomen”, vertelt Herrema, “maar het onderhandelingsproces met de camping verloopt moeizamer. Mijn conclusie is dat inpassing eigenlijk niet mogelijk is, net als bij het restaurant. Ik heb die conclusie ook gedeeld met de eigenaren van de camping.” Herrema heeft opdracht gegeven om voor de camping te zoeken naar goede alternatieven.

Nul vorderingen
Toon van Dijk (PVV) vraagt zich af hoe het met de oprichting van de bv staat. “Voor de zomer moest de raad snel een beslissing hierover nemen en nu blijkt die bv er nog niet te zijn! Ik zou willen oproepen tot urgentie”, zegt Marcel Benard (ChristenUnie).  Van Dijk doet er nog een schepje bovenop: “Onder wethouder Mulder moesten we snel tot oprichting van een bv komen en nu blijkt dat er nul vorderingen zijn gemaakt en dat we minimaal een jaar achterlopen.” Ook Ellentrees Müller (VVD) zegt het vreemd te vinden dat er nog geen bv is. Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) voelt zich een beetje beetgenomen: “Het moest eerst allemaal heel snel en nu blijken  er nog geen private partijen te zijn.” De wethouder geeft volmondig toe dat de eerdere voorsprong kwijtgeraakt is. “De voorbereiding vraagt meer tijd. Ik kan u zeggen dat ik de urgentie dagelijks voel. U heeft verder ook een punt, er is nog geen private partij. Maar eerst moet de publieke kant op orde zijn –  vooral een taak van de bv – daarna pas kunnen private partijen geïnteresseerd worden.”

Toevallig
“Had u de raad niet eerder moeten informeren, nu blijkt dat er een andere strategie is gekozen?”, vraagt Van Dijk. Rob van de Kamp (D66) valt hem bij: “Dat er vertraging is hoor ik nu dankzij de agendering van de PVV. Dat horen we echter bijtijds te weten, niet toevallig.” Herrema geeft toe dat hij inderdaad zaken had moeten melden. Hij is op zoek naar een methode om goed over de voortgang van het hele traject te informeren. “Ik doe dat liever in bredere context, want dan ziet de raad het geheel, in plaats van elk onderdeeltje.”

Volgende week wordt er verder gepraat over de Floriade. En over de vraag of de raad haar controlerende taak kritisch genoeg invult.

Bestuurlijke integriteit

De laatste donderdag van maart vergadert de raad tijdens de Politieke Markt over het voorstel Hoe bouwinitiatieven tot stand komen. Initiatiefnemers zijn Irene Hooff (VVD) en Nico van Duijn (Leefbaar Almere).

Russisch verhaal
Volgens Hooff zijn er geruchten dat mooie initiatieven in Almere niet tot hun recht komen. “Ik heb het over mensen met ideeën voor bestaand vastgoed, die dit willen ombouwen tot huizen”, zegt ze. “Mensen schijnen zich tot meerdere afdelingen binnen de gemeente te moeten richten.” Volgens Hooff is het zaak om mensen snel en competent te woord te staan. Zij is daarom voorstander van één meldplek, van waaruit mensen verder begeleid worden. Van Duijn voegt eraan toe dat mensen die goede vrienden binnen het stadshuis hebben, soms beter de weg weten te vinden. “Het gaat dan om particulieren, en dat lijkt nogal een Russisch verhaal”, zegt hij.

Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) geeft volmondig toe dat het beter kan. “We moeten inderdaad het proces goed inrichten”, licht hij toe. “Degenen die de weg weten, weten de weg. Maar voor degenen die de weg niet weten, moeten we het geheel beter organiseren. Het mag niet zo zijn dat initiatieven van de grond komen als je vriendjes hebt bij de gemeente.” Herrema wil belangenverstrengeling voorkomen. Ook geeft hij aan dat de spelregels aangescherpt moeten worden en dat partijen die initiatieven indienen, goed gewogen moeten worden. Van Hooff reageert onmiddellijk. “Bij mij gaat een alarmbel rinkelen bij uw opmerking over het proces om goed te checken of initiatiefnemers kredietwaardig zijn. Is er dan nu geen proces om te controleren of mensen het budget hebben dat ze zeggen te hebben?” Herrema verzekert dat dit er wel degelijk is, maar dat het zaak is om dat nog eens aan te scherpen.

Nauwe banden
Van Duijn vertelt soms gebeld te worden door commerciële partijen. Hij is huiverig om als raadslid voor hun karretje gespannen te worden. “Ik zou daar een afspraak over willen maken”, zegt hij.  Herrema antwoordt dit een lastig dilemma te vinden, dat met bestuurlijke integriteit te maken heeft. “Het zal in de bestuurscode meer aandacht gaan krijgen en er moet een werkwijze komen om dit bespreekbaar te maken.”
Het valt me op dat Van Duijn vasthoudend deelneemt aan de vergadering. Hij wil niet dat commerciële partijen hem gebruiken om zaken binnen de gemeente voor elkaar te krijgen. Hij is bang voor te nauwe banden. Banden met de vastgoedwereld. Banden die ertoe kunnen leiden dat als ik iets voor jou doe, jij op een gegeven moment ook iets voor mij doet.
Ik moet denken aan de innige contacten tussen de Roermondse oud-wethouder Jos van Rey en bevriende lokale projectontwikkelaars.
En een raad die Van Rey bijna kritiekloos volgde.
Van Duijn zal dat niet overkomen.