Maandelijks archief: maart 2016

Slappe knieën

Terwijl de Almeerse raadsleden zich op donderdagavond 17 maart buigen over het initiatiefvoorstel van PVV en D66 om lokale referenda mogelijk te maken, laat de Almeerse burger het afweten. In de zaal zijn de meeste stoelen leeg.

Toon van Dijk (PVV) en Jonathan de Jong (D66) willen de vaak gevoelde kloof tussen politiek en burger dichten en burgers daadwerkelijk een stem geven. “Het referendum was een speerpunt in ons beider verkiezingsprogramma. Wij dienden los van elkaar voorstellen in bij de Griffie, die vervolgens heeft gezegd: ‘Ga eens met elkaar praten.’ Dat hebben we gedaan en het werd een prettige, constructieve samenwerking”, aldus Van Dijk. Hij bedankt de Griffie voor zijn enorme steun. “Voor ons gaat het erom dat de bevolking een manier moet hebben om in te grijpen in onze besluitvorming, ook als er geen verkiezingen zijn. Het is een methodiek om op het laatste moment aan de bel te trekken”, zegt De Jong.
Miranda Joziasse (fractievoorzitter VVD) is fel tegen het voorstel. “Ik vind de samenwerking tussen PVV en D66 verrassend,” merkt ze fijntjes op. “Wat het referendum betreft heb ik contact opgenomen met een aantal gemeenten die al referenda houden, zoals onder meer Utrecht, Den Haag, Zwolle, Velzen en Houten. Collega’s vertelden me dat een referendum voor de oppositie een instrument blijkt te zijn om iets tegen te houden, iets voor elkaar te krijgen.” Van Dijk veert op. “U heeft natuurlijk met uw VVD-collega’s van de verschillende gemeenten gebeld.”

Financiering
Volgens Joziasse gaat een referendum veel frustraties bij bewoners opleveren en veel geld kosten. “Je houdt burgers een worst voor. Bovendien is het een moeizaam, tijdrovend en complex proces. Laten we onze energie liever richten op het tijdig serieus nemen van de bevolking en het gesprek aan de voorkant aangaan. Denk bijvoorbeeld aan informatieavonden en bezoeken aan huis.”
Leida Höhle (fractieassistent PvdA) heeft zich gedegen voorbereid en blijft tijdens de twee uur durende discussie steeds terugkomen op de vraag hoe een referendum gefinancierd wordt. Niet alleen herhaalt ze haar vraag een aantal keer, ook framet ze haar boodschap in begrijpelijke taal. Geld uitgeven aan het een, betekent minder overhouden voor iets anders. Ze wil weten waaraan precies minder geld uitgegeven zal worden.
“U ziet dat niet goed”, antwoordt Van Dijk.
“Meneer Van Dijk, u dient via de voorzitter te praten”, corrigeert de voorzitter.
“Sorry. Nee, voorzitter, dat ziet mevrouw Höhle niet goed”, antwoordt Van Dijk en grinnikt. Volgens hem is er een groot budget voor bestuurlijke vernieuwing. “Er is geld voor, daar ben ik van overtuigd. De eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat we niet weten hoeveel we nodig hebben”, geeft hij toe. Volgens De Jong zijn de stemlokalen de grootste kostenpost, maar zullen de kosten door het electronisch stemmen drastisch dalen.
Bastiaan Malotaux (fractievoorzitter CDA Almere) is pertinent tegen het voorstel. “We hebben in Nederland een representatieve democratie. Je hebt een eigen achterban die je vertegenwoordigt.” Hij vindt dat een e-referendum op het eerste gezicht heel sympathiek lijkt, maar vraagt zich af op welke manier het stemgeheim gegarandeerd kan worden.
Zoubida Bouljhaf (GroenLinks) vindt het jammer dat er veel negatieve dingen worden gezegd, maar spreekt zich verder niet uit. “We moeten het een kans geven. Op zich is het positief, maar er zitten veel haken en ogen aan.” Hans Everhard (fractieassistent SP) daarentegen steunt het initiatief van harte. Maar ook hij vindt, net als Höhle, dat het kostenplaatje verder toegelicht dient te worden. Verder vraagt hij zich af welke onderwerpen geschikt zijn om in een referendum voor te leggen. Volgens Bob Fonhof (AP/OPA) is het hoog tijd om een referendum in te voeren. “Dat had een mooi item voor de Floriade kunnen zijn”, zegt hij. Roelie Bosch (ChristenUnie) vindt een raadgevend referendum een wat slap aftreksel en geeft aan voor collectieve referenda te zijn.

Verwarring
Inmiddels wordt er al bijna twee uur gesproken over het voorstel, als Kees Ahles (fractieassistent Leefbaar Almere) aangeeft dat de verwarring bij hem alleen maar groter wordt. Ook Joziasse zegt het voorstel steeds ongeloofwaardiger te vinden. “Ik wil een debat over dit onderwerp, sowieso met D66 en misschien ook wel met de PVV. En de titel van dat debat is Houd de representatieve democratie in ere in plaats van te vervallen in slappe knieën.”
Het debat zal plaatsvinden op 31 maart.