Maandelijks archief: februari 2015

Impressie Politieke Markt Almere (1)

Vanaf eind 2009 tot 2011 bezoek ik de Politieke Markt in Almere en schrijf ik nieuwsberichten die gepubliceerd worden in Almere Vandaag. Vanaf 2012 publiceer ik erover op mijn blog.

Tijdens de eerste bijeenkomsten die ik bijwoon, moet ik erg wennen aan het taalgebruik. Het kost me moeite om te begrijpen wat er gezegd wordt. De uitspraak van een van de raadsleden “communicatie naar de burger gaat niet met officiële stukken, maar met communicatie”, laat zien dat deze politicus beseft dat het mondelinge en schriftelijke taalgebruik toegankelijk moet zijn voor de burger. Sommige raadsleden gebruiken concrete taal die gemakkelijker te volgen is dan de formele en abstracte taal van andere raadsleden. Niet zo gek, want concrete taal spreekt tot de verbeelding, je ziet ‘het voor je’.

In het begin moet ik ook wennen aan de formele manier van vergaderen. Bezoekers moeten stil zijn en mogen zich niet mengen in een discussie, applaus wordt niet toegestaan. Raadsleden, wethouders en burgemeester mogen elkaar niet in de rede vallen. Maar gaandeweg zie ik een verandering in deze formele manier van vergaderen.

Er zitten veel bezoekers in de zaal, die duidelijk zijn gekomen om de eigenaar van de camping te steunen. Ondanks dat zij zich niet hoorbaar mogen bemoeien met de vergadering, wordt applaus voor het vurig pleidooi van Tineke Fokkens, eigenaar van Camping Waterhout, berustend toegestaan door Cocky Kuipers. “Mag eigenlijk niet, maar ja”, zegt de voorzitter.
(Bron: marionbruls/wordpress/ Burgerinitiatief voor behoud Camping Waterhout, augustus 2014)

Eind november wordt er tijdens de kick-off van de Magic Friday Jam zelfs een vraag aan de zaal gesteld. (De Magic Friday Jam is een project waaraan studenten van de hogeschool Windesheim deelnemen met als doel om door gamification/serious gaming de gemeenteraad dichter bij de burger te brengen.)

Onderonsje

Donderdag 19 februari geeft burgemeester Annemarie Jorritsma tijdens de Politieke Markt antwoord op schriftelijke vragen, die de PVV-fractie gesteld heeft naar aanleiding van berichten in de media over Jihadisten. Toon van Dijk (PVV) licht toe dat deze vragen mede ingegeven zijn door het feit dat er geen periodieke informatieverstrekking vanuit de burgemeester naar de raad is.
Jorritsma heeft zich goed voorbereid en vertelt dat de gemeente vooral moet signaleren. “In Almere hebben we goed contact met sleutelfiguren en met moskeeën. Maar ook met het eigen netwerk. We delen signalen met de politie en met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid (NCTV).” Op de vraag van Van Dijk of zij wist dat een kapster uit Almere is vertrokken om te vechten in Irak, geeft zij volmondig toe daarvan niet op de hoogte te zijn geweest. “Maar deze kapster ging strijden tégen IS.” Volgens Kerim Iskender (PvdA) wordt er gesuggereerd dat de burgemeester niet open en eerlijk communiceert, maar “wekt de beantwoording van de vragen vertrouwen”. Toon van Dijk verzekert dat “het stellen van de vragen geenszins insinuerend bedoeld is”.
Alle aanwezige partijen, VVD, SP, PvdA, Leefbaar Almere, D66 en zelfs de PVV lijken aan het eind van de bijeenkomst tevreden over de antwoorden van de burgemeester. De raad vindt dat hij goed op de hoogte wordt gehouden. Wel merkt Ulysse Elian (VVD) op dat hij een beetje een sfeer proeft dat alles mooi en goed gaat. “Maar wat er gaande is, is reden tot zorg. De kern is dat er coninue alertheid moet zijn.” Jorritsma beaamt dat. “We doen ons stinkende best, maar het kan zomaar zijn dat er morgen iets gebeurt. Garanties zijn niet te geven.”
De voorzitter concludeert dat de vragen “naar tevredenheid zijn beantwoord en er dus geen vervolgacties komen”.
Nadat de bijeenkomst is afgelopen, blijf ik nog even in de zaal zitten. Ook Jan Lems (D66), Kerim Iskender (PvdA) en Arie Stuivenberg (SP) blijven. Na een tijdje komt Jorritsma weer binnen en merkt op: “Er bleef niet veel van over, hè. Hij zal straks wel weer voor de pers andere dingen gaan zeggen.” Waarschijnlijk heeft zij het over Toon van Dijk. Als ik later door de gangen van het stadhuis loop, zie ik hem inderdaad voor de camera staan.
De laatste opmerking van Jorritsma intrigeert mij, temeer omdat Lems en Iskender instemmend knikken. Onbedoeld lijk ik deelgenoot te zijn van een ‘onderonsje’ van Jorritsma en een aantal raadsleden. Een onderonsje…tussen een burgemeester en een raad, die zich onafhankelijk dient op te stellen en het College moet controleren.