Maandelijks archief: november 2014

Raadsvoorstel Floriade Almere

Donderdagavond, 20 november staat het raadsvoorstel Floriade Almere op de agenda. De publieke tribune is goed gevuld.
Als eerste zijn twee insprekers aan het woord. Hans Groen van de werkgroep Floriade Platform Filmwijk pleit ondermeer voor het aanwijzen van beschermde gebieden en Karin van den Broek van Platform Almere Centrum (PAC) benadrukt dat de Floriade alleen kans van slagen heeft als het geheel een positieve ervaring voor burgers, bedrijfsleven, onderwijs en politiek wordt. “Bewoners en ondernemers moeten ervan profiteren”, aldus Van den Broek.
Daarna is het woord aan de raadsleden. Nico van Duijn (Leefbaar Almere) vindt dat het evenement nog niet aantrekkelijk genoeg is. “Ik adviseer om naar een reclamesloganmaker te stappen die er taal van maakt.” Van Duijn doelt hiermee op een pakkende slogan voor de Floriade. Verder kaart hij aan dat het lijkt alsof de gemeente moeite heeft om goede contracten te maken. “De IT-infrastructuur, in het verleden ingehuurd van een externe partij, was een drama”, vertelt hij. Hij adviseert om daar nu extra alert op te zijn.
Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) is weliswaar positief over de koers van vergroening en verduurzaming, maar vindt ook dat er momenteel nog te veel niet is uitgewerkt. “Wij hebben een duidelijke wens om organisaties, inwoners en ondernemers bij de Floriade te betrekken. Er is echter geen sprake van een integraal verhaal: het is moeilijk om samenhang te zien.” Van der Heijden zegt het lastig te vinden dat het rapport en de ideeën niet financieel onderbouwd zijn en geeft aan dat GroenLinks alleen voor het voorstel stemt als aan een aantal voorwaarden voldaan is. Jan Lems (D66) is het hiermee eens. “Verbinding met inwoners is essentieel. Er moet nog veel uitgewerkt worden”, aldus Lems.
Toon van Dijk (PVV) vindt dat GroenLinks niet duidelijk is. “Het lijkt alsof u het op tal van punten niet eens bent met dit voorstel en dan blijkt uiteindelijk dat u er straks toch mee instemt”, aldus Van Dijk.
Arie Stuivenberg (SP) geeft te kennen dat de SP, alhoewel altijd sceptisch over de Floriade, het project nu ziet als kansrijk. Toch is hij ook kritisch: “Er ligt een complex voorgesteld raadsbesluit en de vraag is of we als raad hier zomaar moeten instappen. Zouden we ons niet moeten laten adviseren?”
De PVV is tegen het raadsvoorstel. “We stevenen af op een totaal fiasco”, zegt Van Dijk. “Het gaat hier alleen maar om de ontwikkeling van een gebied, het is pure vastgoedontwikkeling. Vastgoed gerund door ambtenaren.” Volgens hem ontbreekt iedere focus. Zo zijn vijfenvijftigplussers een vaste doelgroep van de Floriade, maar het College wil nu ook een jongere doelgroep aanspreken. “Focus op één doelgroep”, adviseert Van Dijk.
De raad vergadert op 4 december verder over het raadsvoorstel. Dan zullen ook de PvdA, VVD, ChristenUnie en CDA hun reacties geven.