Maandelijks archief: september 2014

Voorbereidinsgroep Floriade: échte burgerparticipatie of consultatie?

Tijdens de Politieke Markt van 18 september besluit de Almeerse gemeenteraad dat er een voorbereidingsgroep voor de realisatie van de Floriade in 2022 komt. Een groep die ervoor zorgt dat er genoeg informatie op tafel komt om zo de besluitvorming in de raad beter te laten verlopen. Initiatiefnemers Jessica Kips (GroenLinks) en Marcel Benard (ChristenUnie) kunnen tevreden zijn: de Floriade is een groot miljoenenproject, daar hoort een volggroep bij.
De raadsvergadering begint en een aantal insprekers mag als eerste een toespraak houden.
Paul Vloothuis (Stichting Platform Filmwijk Almere) adviseert om de actuele Almeerse participatienota uitgangspunt te laten zijn en deze op maat toe te passen op de Floriade. Hij hamert erop dat de communicatie naar bewoners helder en op tijd is. “Er moet een mix van middelen ingezet worden om de bewoners goed te bereiken”, aldus Vloothuis. “De gemeente moet een duidelijke communicatiestrategie hanteren en heeft de keuze uit informeren, consulteren of meebepalen.” Volgens Vloothuis gaat het om het laatste: er moet sprake zijn van échte participatie, dat maakt de kloof tussen overheid en burger kleiner.
Greet Ritskes (Platform Almere centrum) vindt de Floriade alleen geslaagd als bewoners en ondernemers ervan profiteren. Hans Groen van Platform Filmwijk wil het Weerwater onder de aandacht brengen. “Midden in het Weerwater liggen twee prachtige eilanden. Behoud de natuurlijke kwaliteit daarvan! Stel niet alleen financiële kaders, maar ook kaders op het terrein van gebiedsontwikkeling.” Het pleidooi van Hans Schrama (Stichting Platform Filmwijk Almere) sluit hier op aan. “Kom alsjeblieft met een integraal plan voor ons water. Verlies het water niet uit het oog”, zegt hij hartstochtelijk.
Daarna is het woord aan de raad.
VVD, CDA, SP, PvdA en D66 willen graag meedoen aan de voorbereidingsgroep. Leefbaar Almere niet. “Er zijn groepjes genoeg”, bromt Nico van Duijn. Ook de PVV zal niet deelnemen, maar wil wel kritisch betrokken blijven. Toon van Dijk vraagt zich hardop af of het mogelijk is om participatie vorm te laten krijgen door de insprekers deel te laten nemen aan de voorbereidingsgroep. Dit punt wordt niet opgepakt door de voorzitter en geen van de partijen gaat hierop in. Ook Van Dijk zelf laat het er bij zitten.
Ik vind het goed dat er een volggroep ingesteld wordt bij dit project. Maar waarom geen burgers in deze groep? Een gemiste kans om Almeerders écht te laten participeren, lijkt mij.
Ook vraag ik me af hoe in vergelijkbare gevallen besluiten genomen worden door de raad. Hoe verliep bijvoorbeeld de besluitvorming in de kwestie Retailpark Almere Poort, een ander miljoenenproject? Was daar ook een volggroep die zaken voorbereidde? Mij is daar in ieder geval niets van bekend.

Knikkebollen

Nu het nieuwe studiejaar weer begonnen is, blijkt dat niet alleen ik, maar ook de studenten opnieuw moeten wennen aan het stramien van vroeg opstaan en actief zijn tijdens de lessen.
Terwijl ik uitleg hoe het programma in elkaar zit, zie ik dat een student moeite heeft om zijn ogen open te houden. Dat trekt de aandacht van de klas: er ontstaat geroezemoes en studenten kijken lacherig naar de knikkebollende student.
“Volgende week vervalt het laatste uurtje van deze les”, vertel ik.
Als door een wesp gestoken, veert de student overeind.
“Kunnen we dan een uurtje later beginnen?” vraagt hij.

Ronde Tafelgesprek Laaggeletterdheid

“Taal geeft de mogelijkheid om richting te geven aan je leven. Dat is de essentie van taal”, vertelt Hilda van Garderen (VVD) tijdens een Ronde Tafelgesprek op de Politieke Markt op donderdag 4 september.
Vanavond gaat het over laaggeletterdheid. Het terugdringen daarvan is momenteel een van de speerpunten in de gemeente Almere. Dat is ook nodig, want uit onderzoeken blijkt dat maar liefst 1 op de 9 inwoners tussen 16 en 65 jaar moeite heeft met het lezen en schrijven. In Almere zijn dat meer dan 13.000 mensen.
Sietske van Oogen van de Stichting Lezen en Schrijven en Erna Driessen van Welzijnsstichting De Schoor zijn gekomen om de raadsleden te informeren en samen met hen het onderwerp te verkennen.
Veel kinderen met een taalachterstand blijken te komen uit een gezin waar één of beide ouders laaggeletterd zijn. Het gaat daarbij om autochtone en allochtone ouders. Driessen vindt het belangrijk om ouders te motiveren in zichzelf te investeren door het volgen van een cursus Lezen & Schrijven. Op die manier kunnen zij hun kinderen helpen in hun verdere (taal)ontwikkeling. Driessen: “Motiveer ouders door te wijzen op het belang ervan voor hun kind.” Volgens haar helpt dat echt, omdat alle ouders het beste voor hun kinderen willen.
“Een neveneffect van onvoldoende taalvaardigheid is dat mensen in hun schulp kruipen en dat de sociale zelfredzaamheid in het gedrang komt”, vertelt Sietske van Oogen. “Besef dat er een verborgen groep is die er niet mee te koop loopt!” Van Oogen zet haar pleidooi kracht bij door te wijzen op het financiële aspect: “Het komt voor dat patiënten onvoorbereid op een operatie komen, omdat ze de informatie niet hebben kunnen lezen. Dat betekent dat de operatie uitgesteld wordt. Dat kost de gezondheidszorg geld. Op termijn levert het investeren in deze mensen geld op: als lokale overheid verdien je het terug!”
De raadsleden lijken zeer betrokken bij het onderwerp. Jannie Degenhardt (Leefbaar Almere) vraagt wat men van de politiek wil. “Laaggeletterdheid op de politieke agenda houden én geld”, zegt Driessen stellig. “En dat u zich bewust bent van de problematiek die veroorzaakt wordt door onvoldoende geletterdheid”, vult Van Oogen aan.
Van Garderen concludeert dat dit een bijzonder stimulerende bijeenkomst was. “De raad ziet het belang van aandacht voor laaggeletterdheid en dat is pure winst”, aldus Van Garderen. “Ik ga ervan uit dat u er als raadsleden volledige aandacht voor houdt!”