Maandelijks archief: mei 2013

“YouTube, Facebook, Twitter, Hyves, beetje op Pinterest. Vraag me niet wat het is” De sociale media strategie van Almere

 “Goedenavond, dames en heren, aan tafel, mensen in de zaal, mensen thuis. Welkom bij het onderwerp sociale media-strategie.” Chris Jansen (PVV) opent de vergadering van de gemeenteraad Almere. Hij is vanavond voorzitter en zit aan het hoofd van een ovaalvormige tafel, met naast hem burgemeester Annemarie Jorritsma. In de zaal zit een handjevol bezoekers. Het is meivakantie. Mensen thuis kunnen live de vergadering volgen via internet. “Aanleiding is een motie van de fractie van de SP bij de programmabegroting 2013, waar het verzoek is gekomen van het College om deze motie aan te houden. In haar reactie heeft het College aangegeven dat zij in het eerste kwartaal van 2013 zou rapporteren over de stand van zaken omtrent dienstverlening en daarin de social media-ontwikkeling zou meenemen in de vorm van een strategie”, vervolgt Jansen keurig. “De fractie van SP wil graag met het College en andere fracties van gedachten wisselen. Vandaar nu eerst het woord aan de SP.”

Een half jaar geleden lanceerde Marcel Hamminga (fractieassistent SP) een voorstel voor een social media-strategie. De gemeente maakt van diverse sociale media-kanalen gebruik en de SP vindt het belangrijk om dat goed te kanaliseren. De motie van Hamminga is destijds aangehouden omdat het College toen zelf al met een voorstel bezig was. “Ik ben benieuwd naar de stand van zaken nu”, zegt Hamminga.
“Eigenlijk is wethouder Mark Pol portefeuillehouder”, vertelt burgemeester Jorritsma. “Maar omdat hij elders bezig is met de voorjaarsnota en de jaarrekening, neem ik waar voor hem.”
De rapportage dienstverlening is er nog niet, maar dat heeft puur te maken met een wisseling van wethouders. “Deze zal er vóór het zomerreces zijn”, verzekert zij. “Zo niet, dan kunt u wethouder Pol daarnaar vragen.” Aan tafel klinkt gelach. “Dat betekent niet dat we nu niets doen”, vervolgt Jorritsma. “Er gebeurt veel op het terrein van nieuwe media en het  is heel belangrijk om het contact burger – overheid goed te volgen. Als gemeente maken we gebruik van YouTube, Facebook, Twitter, Hyves –  we zijn bezig om dat af te bouwen –  en we zitten een beetje op Pinterest. Vraag me niet wat het is.”  Jorritsma vertelt verder dat vanuit de afdeling Communicatie trending topics worden gesignaleerd. Er wordt bijgehouden welke vragen gesteld worden en vervolgens wordt geprobeerd daar antwoord op te geven. “We houden dus goed in de gaten wat over de gemeente wordt gemeld. Stel dat een twitteraar meldt dat er een kapotte tegel is, dan krijgt hij antwoord, zodat hij weet dat er iets mee gedaan  wordt.” Bij wegwerkzaamheden aan de Veluwedreef zijn omwonenden via twitter van uur tot uur op de hoogte gehouden. “Inmiddels is een strategie digitale media in ontwikkeling, waarmee we een einde willen maken aan wildgroei. We hopen zo meer focus en structuur aan te brengen. Daarbij willen we ons niet alleen richten op sociale media, maar ook op andere kanalen.” Rutger Hengstman (VVD) geeft aan het plan en de rapportage af te wachten, alvorens commentaar te geven. John van der Pauw (PvdA) is ook benieuwd naar andere kanalen waarmee de gemeente met burgers communiceert. “Het is vreemd dat één vorm van communicatie zoveel aandacht krijgt. Wij vinden het voorstel eenzijdig en zien graag evenwicht hierin.” René Eekhuis (PVV) is het daarmee eens. Volgens hem is een uitgekiende media-strategie van groot belang om goede communicatie te creëren. “Wij vragen ons af hoe de service is bij andere gemeenten Is er een benchmark geweest?” Hamminga zegt dat hij het antwoord van Jorritsma helder en uitgebreid vindt. “Wij wachten verder de rapportage af.” Jorritsma benadrukt dat andere kanalen zeker niet vergeten worden. “Het gros van de dienstverlening gebeurt via andere kanalen. Dat zal altijd wel zo blijven. De balie, het internet, soms is de telefoon nog een veel gebruikt instrument. Als gemeente doen wij het niet slecht”, besluit ze.

Buurtcoöperatie Nobelhorst Almere in het kort

Locatie: Stadhuis Almere, vergadering gemeenteraad 2 mei 2013.
Geagendeerd: Verzoek van Leefbaar Almere om te praten over buurtcoöperatie Nobelhorst.
Geplande Tijd voor bespreking: 19.00-19.45 uur.
Werkelijke tijd: 11 minuten.
Inhoud: Buurtcoöperatie Nobelhorst Almere, gevormd door de gemeente Almere, woningcorporatie Ymere en toekomstige bewoners, gaat het beheer van de eigen woon- en leefomgeving ter hand nemen. Van huizenkopers en huurders wordt verwacht dat ze zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijk.
 

19.00 uur: De voorzitter opent de vergadering en geeft Marco de Kat (Leefbaar Almere) het woord.
De Kat zegt benieuwd te zijn naar de mening van PVV en VVD, omdat zij bij eerdere besprekingen over de coöperatie namelijk nogal wat vragen hadden. Chris Jansen (PVV) geeft aan tevreden te zijn over de antwoorden van het College. Gerlinde Blokland (VVD) is het daarmee eens.
Wethouder Henk Mulder (PvdA) vertelt dat de goedkeuring van de provincie binnen is. “Het besluit tot oprichting van de coöperatie is goedgekeurd!”
“Maar toch had ik liever gehad dat alles rond was geweest, vóórdat de verkoopmanifestatie van afgelopen zaterdag plaatsvond”, zegt De Kat. “We weten al heel lang dat Nobelhorst eraan komt.” Hij wil verder dat alle afspraken in één startdocument worden gezet.
Wethouder Mulder is het eens met het punt van de timing en zegt verder toe dat er één startdocument komt.
19.11 uur: De voorzitter sluit de vergadering.