Maandelijks archief: april 2013

“Jammer dat Plasterk niet als eerste Friesland opheft” Raad Almere spreekt zich uit over provinciefusie

Waar: Politieke Markt Almere.
Wanneer: Donderdagavond 18 april 2013.
Aanwezig: PvdA, CDA, SP, D66, PVV, VVD, GroenLinks, Leefbaar Almere en burgemeester Annemarie Jorritsma.
Wat: Agendavoorstel PvdA over provinciefusie, het voornemen van de regering om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland te laten opgaan in een Landsdeel.

John van der Pauw (PvdA) wil graag weten wat de mening van de partijen is en vraagt aan de voorzitter of de kleine fracties eerst aan het woord mogen, zodat “niet meteen het geweld van de grote fracties aan de orde komt.” Voorzitter Nico van Duijn (Leefbaar Almere) vindt dat Van der Pauw het voortouw moet nemen. “Jammer”, antwoordt Van der Pauw. Van Duijn maant hem niet te zeuren.
“Twee derde van mijn fractie is tegen samenvoegen”, aldus Van der Pauw. “Twee derde van de acht?” vraagt Henk Hasper (CDA). “Dat is meer dan bij ons, we zijn maar met tweeën.” Hasper vindt dat in de discussie die door Plasterk geëntamineerd wordt, weinig inhoudelijks naar voren komt. Marcel Hamminga van de SP is het hiermee eens. “Enige vorm van argumenteren van Plasterks kant ontbreekt”, merkt hij op. “We staan aan de vooravond van een bestuurlijk monster en ik maak me zorgen over  de fusie- en transitiekosten die daarmee gepaard gaan.” Hij vraagt zich af waarom er niet eerst begonnen wordt met het onderbrengen van de waterschappen bij de provincies. Ook PVV’er Toon van Dijk uit zijn zorgen over de hoge transitie- en frictiekosten die deze operatie, vooral in het begin, zal opleveren. “Lelystad zal waarschijnlijk zijn hoofdstadfunctie verliezen. Ik ben bang dat er veel banen verloren gaan”, aldus Van Dijk. Hij benadrukt dat de plannen voorbij gaan aan het feit dat Flevolanders hun identiteit aan Flevoland ontlenen. “Dat vreselijke Europa is ook al door onze strot geduwd. Onze identiteit brokkelt af. “ Miranda Joziasse (VVD) heeft niet zo veel gevoel bij het ‘Flevolander-zijn’: “Het gros van de Almeerders komt uit Noord-Holland en werkt er ook. Ik geloof niet zo in het kwijtraken van de Flevolandse cultuur.” Zij ziet juist kansen voor Almere.  Ook Jonathan de Jong (D66) is voorstander van vier Landsdelen, hij vindt het eindbeeld wel mooi. Jan Otter (ChristenUnie) is niet tegen een andere bestuurlijke indeling, als dat voordelen voor de inwoners oplevert. Hij verwacht dat Plasterk die voordelen duidelijk maakt. Marcel Bakker (Leefbaar Almere) vindt dat het erop lijkt dat de samenvoeging door de strot geduwd wordt, er is geen inspraak mogelijk. “Het is wel duidelijk dat Plasterk zijn eigen partij niet op één lijn krijgt. Ik vind het jammer dat ze niet begonnen zijn om als eerste Friesland op te heffen”, aldus Bakker. Zoubida Bouljhaf (Groenlinks) ziet meer kansen in schaalverkleining dan in schaalvergroting. Ook Van der Pauw is niet positief: “Wij willen bereikbaarheid en een complete stad. Als je het landsdeel ertussen schuift, weet je niet  of bestaande contacten met het rijk overeind blijven.” Annemarie Jorritsma bevestigt het belang van deze contacten: “Ook als we een andere bestuursstructuur krijgen, willen we rechtstreeks met het Rijk zaken blijven doen. Ik zal niet accepteren dat de hoofdstad van het Landsdeel zich buiten deze regio bevindt.” De raad besluit het voorstel van Plasterk af te wachten. De voorzitter sluit af: “De verwachting is dat de minister begin mei met een wetsvoorstel komt. Daarna zal het College het initiatief nemen om terug te komen naar de raad.”

“Ik voel me net een fruitautomaat” Motie van Leefbaar Almere over de situatie bij de Kunstlinie

Op de agenda van de gemeenteraad in Almere staat op donderdagavond 11 april de motie van Leefbaar Almere over de situatie bij de Kunstlinie. Alle 85 medewerkers van de Kunstlinie worden per 1 augustus ontslagen, 45 docenten gaan als coöperatie zelfstandig verder in het gebouw de Voetnoot en bieden ongesubsidieerde cursussen aan.
Er zijn vanavond twee insprekers, René van den Bergh van Muziekschool Almere en Dennis Orsel van muziekschool Flevotunes.
Van den Bergh geeft de raadsleden een bloemetje. “De subsidie voor de Kunstlinie stopt en dat levert 3,4 miljoen euro op. Dat hoeft de gemeente niet meer uit te geven”, zegt hij. “Het geld kan terug naar de belastingbetaler!” De eigenaar en oprichter van Muziekschool Almere is al 35 jaar zelfstandig ondernemer. Hij ziet dat sommige instanties veel subsidie krijgen, terwijl hij alles op eigen kracht heeft moeten doen. De tweede inspreker, Dennis van Orsel van muziekschool Flevotunes maakt ook bezwaar tegen de steun van de gemeente voor het marketingmonster de Kunstlinie. “De docenten van de Kunstlinie die nu samen zelfstandig verder gaan moeten de financiering niet bij de gemeente zoeken! Wij zijn ook gestart met eigen kapitaal. Nu wordt één partij bevoordeeld.”
“Dank insprekers”, zegt Frits Huis (Leefbaar Almere), de indiener van de motie. “Ik ga proberen het simpel te houden in deze chaotische situatie, waarin iedereen in cirkeltjes om elkaar heen blijft lopen.” Huis benadrukt dat hij alle begrip heeft voor beide insprekers. Aan de andere kant dreigt de Kunstlinie in het afvoerputje te verdwijnen. “Docenten hebben met elkaar het initiatief genomen om verder te gaan. Goed werkgeverschap betekent dat je deze groep daarin faciliteert.” Huis doet een beroep op het college “om ONS geld aan te wenden waarvoor het bestemd is.” Ook wil hij graag weten wat er op dit moment in de Kunstlinie omgaat aan gelden en hoe die besteed worden.
Wethouder Ben Scholten (VVD): “De Voetnoot is al jaren in onbruik. We zijn nu bezig om het weer geschikt te maken voor verhuur. Dat doen we wel, maar daarna subsidie verlenen aan het collectief van docenten doen we niet.” Hij licht toe dat de Kunstlinie een stichting is, een zelfstandige juridische eenheid. Daar gaan meer geldstromen doorheen dan subsidies. “Op subsidies hebben we grip en we hebben dan ook een afspraak met het bestuur om te praten over wat ze met het geld doen. Ook zijn we met het collectief docenten in gesprek en met de Kunstlinie maken we afspraken over de verdere afwikkeling van alles.”
Huis wijst erop dat er tijdsnood is omdat het cursusjaar al in september begint. Cursisten willen dan les. Scholten bevestigt dat deze druk voelbaar is. “Elke dag is mijn agenda vol. Ondernemers in spé voelen de druk ook. Wij zullen ervoor zorgen dat we geen kink in de kabel zijn.”
Na de insprekers, Huis en de wethouder gehoord te hebben, geeft de voorzitter aan dat de raadsleden mogen reageren. Zoals gebruikelijk gaat dat van ‘groot naar klein’: de partij met de meeste zetels komt als eerste aan bod. 
PVV-raadslid Ron Dubbelman vindt dat de meeste dingen aan de orde zijn geweest. “De oneerlijke concurrentie is weerlegd, het geld gaat alleen naar het opknappen van het pand, er is geen verdere subsidie.”
At Kasbergen (PvdA) begrijpt de haast niet zo goed. “Waarom niet even een stapje terug? Er is toch niemand die staat te trappelen om de lege plekken in de Kunstlinie in te nemen?” Miranda Joziasse (fractievoorzitter VVD) reageert fel. “Het ontbreekt de heer Kasbergen aan een klein stukje historisch besef. De Kunstlinie heeft maanden geleden de huur opgezegd. Verder vindt zij de motie sympathiek, maar overbodig.
“Mijn historisch besef leek inderdaad ook nergens op. Maar de vraag blijft: men wil ruimte en er ís ruimte!” antwoordt Kasbergen. Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) is het eens met Kasbergen. “Waarom laat je ze niet langer in de Kunstlinie?”
Saba Sarfraz (SP) kan zich in de motie vinden. Zij vindt het docentenverhaal een triest verhaal.
Bas Malotaux (CDA) vindt de motie overbodig omdat de wethouder aangeeft dat hij doorheeft dat mensen in onzekerheid verkeren. “Een ander punt dat nog niet genoemd is, is dat de Kunstlinie stopt met talentontwikkeling en cultuureducatie. Hoe wordt dat verder aangepakt?”
Roelie Bosch (ChristenUnie) vindt het jammer dat de directie de handdoek in de ring heeft gegooid. Ze vangt geluiden op dat er druk op docenten wordt uitgeoefend om maar genoegen te nemen met minder geld. Het argument is dan dat als de Kunstlinie failliet gaat, ze nog minder krijgen. Maar de Kunstlinie moet zich houden aan een sociaal plan. “Ik heb vandaag gebeld met de Kunstlinie en vanmiddag het jaarverslag van 2011 gekregen. Het verslag van 2012 wordt pas in juni aangeboden. Moeten we daarop wachten of worden we hierover eerder geïnformeerd door het college? Verder wilde ik de talentenklas ook aan de orde stellen, maar dat heeft het CDA al gedaan. Ik kom erna. Nóg wel!”
“Ik kom helemaal op het laatst, met twee zetels”, merkt Martin Sinke (Fractie Sinke) op. “Ik kan de wethouder goed volgen en heb vertrouwen dat hij het op een goede manier gaat afhandelen.”
De raadsleden geven unaniem aan zich te kunnen vinden in Huis’ verzoek om inzicht in de financiën te krijgen.  
Wethouder Scholten heeft er alle geloof in dat docenten mans genoeg zijn om zelfstandig door te gaan. “Van der Heijden heeft het over dakloze docenten. Dat hoeft natuurlijk niet, als docenten maar doorpakken. Ik twijfel er geen moment aan dat het niet zal lukken. Verder zullen we de Kunstlinie houden aan afspraken in onze subsidieverordening.”
Het slotwoord is aan Huis: “Ik voel me net een fruitautomaat, ik heb drie ballen gescoord! Maar dat verandert op het moment dat ik de wethouder hoor zeggen dat ‘docenten mans genoeg zijn om een eigen plek te vinden’. Op dat moment valt die ene bal valt weg en wordt een kers.” Huis vindt de uitspraak van de wethouder te vrijblijvend. Hij dacht er eerst aan om zijn motie in te trekken, maar twijfelt daar nu aan. “Of ik de motie aanhoud of indien, ik moet daar nog even rustig over nadenken. De kers is nu weer een beetje weg, maar ik moet het allemaal nog verwerken!”